Geest is gewilliger dan het lichaam

Ik had me zó voorgenomen om deze eerste training in de nieuwe groep (46 – 48 min op de 10 km) goed uit te voeren. Helaas bleek de enige andere persoon die aanwezig was van die groep vanwege een chronische blessure een langzamere groep had uitgekozen. Normaliter zijn er op donderdag niet veel mensen aanwezig, maar de laatste twee weken is de (fictieve) presentielijst wel erg kort. Het is alsof na de voltooiing van de Rotterdam Marathon men liever wat meer tijd aan het thuisfront besteed (voor wat iets valt te zeggen, natuurlijk).