Kort en rustig

De een-na-laatste training voor de halve marathon van Roosendaal. Het beste wat je kunt doen is het lichaam actief te houden, zonder het te vermoeien. Korte traininkjes, relatief rustig uitgevoerd.