Spelenvaren

Vaartspel of fartlek is een trainingsvorm die tracht weer wat spontaniteit terug te brengen in het hardlopen. Als je altijd serieus traint, kun je op den duur interesse verliezen in de sport, omdat het wellicht te doordacht is, niet genoeg iets waarvan je kunt genieten. Een vaartspel is iets wat dat kan doorbreken, door even niet te letten op tijden en afstanden, maar simpelweg hard te lopen.