Terug naar af?

Een blessure kan een vreemd effect hebben. Immers, hardlopen is goed voor de gezondheid en zoiets als een blessure is duidelijk niet goed. Een gevoel van je bedrogen voelen ligt voor de hand, net als onzekerheid over hoe leuk je het eigenlijk vindt.